Klienditugi
Otsi: Täpsem otsing
   Ostukorv on tühi
    · Vaata korvi     · Vormista tellimus     

Kloor M63G


Vaata pilti suuremana

KOOD: 806101

Hind: 16.90
 
Kirjeldus
Saada sõbrale
Arvustused


Kloorigraanulid kasutamiseks basseinivee desinfitseerimiseks. Terviseameti reg. nr 0640/10.

Toimeaine: Naatriumdikloroisotsüanuraat-DccNa, min. 60% Na-trokloseen. EC Nr. 220-767-7

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

KASUTAMINE: Aine on sobiv nii pidevaks kasutamiseks kui ka kloorišokiks. Lahustada veega täidetud plastikanumas veepinnale ühtlase kihina puistates.  Pärast šokki vett mitte kasutada mitu tundi.Doseerimine 10m³ kohta: A) kloorišokk 50-80g; B) pidev klooritamine 20-30g iga päev või üle päeva, sõltuvalt basseini kasutamisest. Kloori tase vees hoida vahemikus 1…2 mg/L , 17g toodet tõstab kloori sisaldust 10 m³vees 1mg/L . pH vees hoida vahemikus 7,2…7,6.

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Kahjulik allaneelamisel. Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Ärritab silmi ja hingamiselundeid. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivana. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.  Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. S61-vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Ohutuskaart.

 

  
*
  
  
*

Laadin...