Klienditugi
Otsi: Täpsem otsing
   Ostukorv on tühi
    · Vaata korvi     · Vormista tellimus     

Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna Autofer e-pood (edaspidi nimetatud e-pood) omanik OÜ Marepleks vahel, e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. E-poe hinnad kehtivad Tingimuste punktis 3.3. sätestatud tellimuse kinnituse tasumise tähtaja jooksul.

2.3. Teie poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimusel, vastavalt valitud tarneviisile.


3. Toodete eest tasumine


3.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Kinnita tellimus”. Ettemaksu arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

3.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu,

2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga),

3) Autofer kaupluses sularahas või pangakaardiga, tellides kauba meie Tallinna kontorisse, palume eelnevalt tasuda ettemaksu arve,

3.3. Toodete eest esitatud ettemaksu arve tasumine toimub täies ulatuses 24 tunni jooksul arvates ettemaksu arve väljastamisest.

3.4. Tellimuse täitmisega hakkame tegelema alates hetkest, kui kogu arvel näidatud summast on laekunud e-poe arvelduskontole vähemalt 50%. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole arvel näidatud summat tasunud 24 tunni jooksul arvates tellimuse kinnituse väljastamisest.

3.5. Müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest e-poe arvelduskontole.

3.6. Müügiarve toimetatakse Teile koos kaubaga.


4. Toodete tarnimine


4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel määratud tarneviisi alusel. Tellitud kauba anname üle kullerteenuse operaatorfirmale reeglina samal tööpäeval, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul.

4.2. Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:

4.2.1. Klient tuleb ise kaubale järele. Kaup asub e-poele kuuluvas laos (Valga mnt.7 Elva, tööaeg E-R 8.00-18.00, L 9.00-15.00, v.a. riiklikud pühad) või meie Tallinna kontoris (Madara 14, tööaeg E-R 9.00-17.00).  Tellitud kauba saadavusest teavitame Teid elektronpostiga või telefoni teel. Kaup väljastatakse ainult kauba tellinud isikule, kelle nimi on näidatud arvel, pildiga isikuttõendava dokumendi ette näitamisel.

4.2.2. Lähimasse Eesti Posti kontorisse. Kohe kui kaup on saabunud Eesti Posti klienditeenindusse, teavitatakse sellest Klienti.

4.2.3 ELS kuller. Saadetise kättetoimetamiseks helistatakse saajale ette ning lepitakse kokku üleandmiseks sobiv päev ja kellaaja vahemik.

4.2.4 SmartPost. Saadame kauba kliendi soovitud pakiautomaati.

4.3. Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.

4.4 Klient on kohustatud avama saadetise, mis sisaldab kergesti purunevaid esemeid ning on märgistatud "Ettevaatlikult" kleebistega, postitöötaja või kulleri juuresolekul ning veenduma saadud esemete korrasolekus. Saadetise rikkumise korral kohustub Klient registreerima selle fakti vastavalt postitöötaja või kulleri juhistele. Hilisemaid pretensioone Kaupmees ei rahulda ning Kliendil puudub õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

4.5. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja tellimuse täitmine võtab rohkem aega kui 3 tööpäeva ja juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest e-pood ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

4.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. E-pood ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.


5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-poele elektronpostiga vastavasisuline avaldus, või helistades e-poe kontakttelefonil.

5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda. Selleks peab Klient saatma e-poele kirjaliku taganemisavalduse. Palume märkida ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetama tagastatav kaup e-poodi isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate e-poodi jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10.-  tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli e-poele tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga.
5.5.1. Tagastatava toote pakend peab olema terve ja puhas (peab olema säilinud toote kaubanduslik välimus).
5.5.2. Tagastatav toode peab olema kasutamata.
5.5.3. Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.
5.5.4. Kui toode saadetakse tagasi kasutades kullerteenust, tuleb toode täielikult pakendada pakkepaberisse. Pakendi peale ei tohi kirjutada, samuti ei tohi otse pakendile kleepida pakketeipi/liimi.
5.5.5. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

6. Garantii ja pretensioonide esitamise aeg

6.1. Vastavalt seadustele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on e-poest ostetud kaubale õigus esitada pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Garantiiteenuse osutamise aluseks on originaalarve ning võimalikult täpne probleemi kirjeldus.

6.2. E-pood ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

6.3. Autofer e-pood vastab kliendi pretensioonile vähemalt 14 päeva jooksul.

6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest e-poe elektronposti aadressile info@autofer.ee Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.5. Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub e-pood remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

6.6. Nõuetele mittevastava toote hüvitamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates päevast mil toode oli e-poele tagastatud.


7. Vastutus ja vääramatu jõud


7.1. Autofer e-pood ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. E-pood ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida e-pood ei saanud mõjutada ning ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused


8.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Autofer e-pood ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist.

8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Kliendi ja Autofer e-poe vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Laadin...